top of page

Tại Gia & Xuất Gia P.2

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Tại Gia & Xuất Gia P.2 do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Quang Minh - Houston, TX ngày 17 tháng 4, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page