top of page

Thăm Lại Diệu Đế

Diệu Đế nhiều năm lại ghé qua
Chùa xưa, chuyện cũ chữa phôi pha
Thân bác tuổi cao thành tro trắng
Tóc người quen trẻ đã sương sa
Tiếng Pháp không lời: chưa nghe hiểu
Bài Kinh có chữ: vẫn ê a
Dừng chân, thấy rõ đời như huyễn
Niết-bàn Diệu Đế ở nơi ta!

Sakya Minh-Quang 
December 04, 2017 Pensacola, FL
Thân tặng quý sư cô và quý Phật tử Chùa Diệu Đế

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page