top of page

Thân Tại Hồng Trần Tâm Tại Phật

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp thoại Thân Tại Hồng Trần Tâm Tại Phật do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Đại Nhật Như Lai - San Jose, CA ngày 19 tháng 10, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page