top of page

Thanksgiving & Lòng Tri Ân

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kinh mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Thanksgiving & Lòng Tri Ân do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Điều Ngự - CA ngày 20 tháng 11, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page