top of page

Thắp Sáng Ngọn Đèn Trí Tuệ

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Thắp Sáng Ngọn Đèn Trí Tuệ do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Đạo tràng Hướng Thiện Virgina ngày 14 tháng 4, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page