top of page

Tiễn Một Người Đi

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Tiễn Một Người Đi do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Tâm Quang - MI ngày 16 tháng 11, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page