top of page

Trình Pháp Đầu Xuân

Bài thơ Trình Pháp Đầu Xuân Kính Dâng Thầy Sakya Minh Quang, Viện Chủ, Tu Viện Thiện Tường, Illinois.

Đông qua, Xuân lại đến

Thời gian trôi thật mau

Vũ trụ đẹp muôn màu

Trong lòng người Phật tử!

Thầy truyền trao chánh pháp

Qua vần Thơ nhẹ nhàng

Tâm ý rộng mênh mang

Bao la lòng từ mẫn!

Kính lễ Thầy đầu năm

Để bạch với Thầy rằng:

"Thưa Thầy, Con đã hiểu

Nỗi khổ Con đã mang.

Bởi sống với mê lầm

Do tâm tham, chấp, ngã.

Nghe theo lời Thầy khuyên

Hãy định tĩnh, trong lành.

Để tìm được hạnh phúc

Trong kiếp sống hiện tiền!

Bạch Thầy, Con đã có

Niềm an lạc vô biên.

Pháp Phật thật mầu nhiệm

Giúp cho Con thoát khổ!

Ơn Thầy, ơn tế độ

Dùng ngôn ngữ thế gian.

Không thể nào diễn đạt

Hết tâm ý chân thành!

Thế nên, con đảnh lễ

Thành kính dâng lên Thầy

Thay cho lời bày tỏ

Nhân ngày đẹp, đầu Xuân!

Quảng Hoa -  Mừng Xuân Tân Sửu, Năm 2021

 

* TT. Sakya Minh-Quang: 

Đầu xuân trình chỗ thấy

Rõ khổ đế sâu thay

Tín tâm là điểm tựa

Tuệ nhổ tận khổ này.

An trú trong hiện tại

Chánh niệm màu nhiệm thay

Ba độc không tự tính

Sáng hiện tối dứt ngay!

Nên thường chánh tư duy

Tương ưng Pháp đêm ngày

Thấy tướng thật vô tướng

Cõi trược hoa tịnh khai!

Quảng diễn lời Phật dạy

Hoa đời đạo không hai

Trình Thầy cầu chứng tín

Pháp môn nay tỏ bày.

Sakya Minh-Quang
 

* Quảng Hoa:

Đệ tử tri ân Thầy

Khai thị tuệ hôm nay

Đạo duyên hiếm quý này

Phát nguyện thọ giáo ngay

Không lãng phí tháng ngày

Phật Pháp nhiệm mầu thay

Niềm an vui là đây

Thành kính niệm ân Thầy

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page