top of page

Trang Nhà  <  Thi Kệ  <  Thi Kệ Sáng Tác 

Tri Âm

Quen biết khắp thiên hạ
Hiểu mình có mấy ai
Giữa mùa đông lạnh giá
Ấm áp một bàn tay.

     ***

Thầy xây nền đạo pháp
Trò giữ nhà Như Lai
Đời vô thường thay đổi
Đạo tình này không phai!

      Sakya Minh-Quang

chu-tieu-hoa-sen (1).png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page