top of page

Từ Bi Quán Âm

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp Từ Bi Quán Âm do TT. Sakya Minh-Quang phiên dịch và Pháp sư Hải Đào giảng tại chùa Di Lặc San Jose, CA ngày 17 tháng 11, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page