top of page

Trang Nhà  < Thi Kệ  <  Thi Kệ Sáng Tác

                        Tự Tỉnh

                                                                  

             Văng vẳng chuông chùa xa khẻ đưa

          Cảnh khuya u tịch tả sao vừa

          Trong đây ai nấy đều tỉnh thức

          Ngoài đấy sao người vẫn say sưa?

          Thương kẻ mộng trường chưa lay tỉnh

          Thẹn mình muôn sự vẫn như xưa

          Thôi nhé từ nay quày tâm lại

          Để xem ta được chút nào chưa?

                    Sakya Minh-Quang  (1981)

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page