top of page
Trang Nhà  < Thi Kệ  <  Thi Kệ Sáng Tác

      Vịnh Cội Tùng
Xuân hạ thu đông một dáng xanh
Gánh bao tuyết lạnh khắp thân cành
Xuân không hoa thắm vui lòng chị
Thu chẳng lá vàng đẹp ý anh!
Chỉ biết đông về thêm chút cảnh
Âm thầm che chở giữa mong manh
Mặc đời ấm lạnh, bao thay đổi
Thủy chung như nhất một màu xanh!
        Sakya Minh-Quang
        (Cảm tác đêm 18/10/2015)

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page