top of page

Xin Đừng Rơi Lệ Chia Tay

“Don’t cry because I am no longer with you. Smile because of the good time we had.”

 

“Xin đừng rơi lệ chia tay

Tiếc thương con đã đến ngày ra đi

Mỉm cười mẹ hãy nhớ ghi

Gia đình mình có những khi vui vầy.”

Vô thường Phật dạy là đây

Xin luôn trân quý những ngày còn nhau!

Duyên con giờ chỉ chừng bao

Hiếu ân xin hẹn kiếp sau đáp đền!

Cùng trong biển khổ lênh đênh

Nương thuyền Phật độ vượt ghềnh khổ không

Tây Phương cõi Phật nơi lòng

Tử sinh cũng chỉ giấc nồng cơn mơ.

Thương yêu mở rộng vô bờ

Sống trong chánh niệm từng giờ có nhau.

Xin cùng chuyển hóa nỗi đau

Thành nguồn năng lượng dạt dào từ bi.

Con trong từng bước mẹ đi

Trên đường Bồ-tát sống vì chúng sinh.

Nhân tình nay hóa Đạo tình

Trong giờ ly biệt con xin tạ từ.

Sakya Minh-Quang

    Viết tại Chùa Quang Minh, Chicago sáng sớm ngày 10 tháng 09, 2021.

    Hôm nay là ngày đưa tiễn cháu Jessica Vilaythong, Pháp danh Chơn Hoa, hưởng dương 24 tuổi.

    Bài thơ vừa viết sáng nay để tưởng niệm và chia sẻ nỗi đau và sự mất mát lớn lao với gia đình Phật tử Chơn Đào, Minh Phong..., những vị Phật tử thuần thành, hộ Pháp của Quang Minh, Chicago. Gia đình vừa mất đi một người con, một người cháu... ngoan hiền, giỏi giang khi tuổi còn rất trẻ.

    Cầu nguyện cháu siêu sinh Tịnh Độ và gia đình nương nơi Phật Pháp sớm vượt qua nỗi đau buồn này!

    Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page