top of page

 Xuân Đất Khách

Thêm một mùa xuân chưa trở về
Giao thừa đêm lạnh thấm sơn khê
Bánh mứt mai đào… tuy có đủ
Mà sao vẫn thiếu chút tình quê?
         ***
Cơm áo gạo tiền… bao vất vả
Cửa nhà con cái… mãi nhiêu khê
Giật mình xem lịch… hôm nay tết!
Xuân ở xứ người sao tái tê!
         ***
Xuân ở xứ người sao tái tê
Về chùa tìm lại chút hương quê
Lời kinh sưởi ấm tình dân tộc
Tiếng Pháp xua tan mọi não nề!
         ***
Lữ khách lang thang đường sinh tử
Bao giờ trở lại chốn Chân Quê?
     Sakya Minh-Quang
     Đêm Giao Thừa Tết Đinh Dậu (01/27/2017)

hm1.jpg
chuan xuan dat khach .jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page