top of page

Xuất Gia Là Gì

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Xuất Gia Là Gì do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Phật Bảo - Chicago, IL ngày 18 tháng 5, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page