top of page

Ý Nghĩa Phật Tử Về Chùa

Định nghĩa Phật tử?
Đức Phật dạy:
    Từ miệng Phật sinh
    Từ Pháp hóa sinh
    Được phần pháp Phật 
    Gọi là Phật tử.

     (Kinh A Hàm và Kinh Pháp Hoa)


Ý nghĩa Phật tử về chùa?
Về chùa kính Phật trọng Tăng 
Lắng nghe lời Pháp dạy răn của Thầy 
Nghĩa ân như bát nước đầy 
Khuyên ai gắng giữ, Phước dày mai sau.
      ***
Mình là con Phật thanh cao
Chắp tay thưa thỉnh, vái chào lễ nghi
Nói năng dáng đứng cách đi
Sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề.
      ***
Chùa là tổ ấm ta về
Chung tay vun đắp chẳng nề hà chi
Công phu công quả hộ trì
Già lam hưng thịnh, phước gì lớn hơn.
     Sakya Minh Quang.
Kính mời đại chúng lắng nghe bài giảng "Người Phật tử Về Chùa " giảng tại chùa Hải Vân, California ngày 23 tháng 10. 2018

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page