top of page

Ý Nghĩa Quán Âm Qua Kinh Phổ Môn 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Ý Nghĩa Quán Âm Qua Kinh Phổ Môn do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Học Mùa Thu  2019 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại San Jose ngày 19-20 tháng 10, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page