top of page

Đạo Tình Chùa Quang Minh 

Quang Minh thân thiết một nhà

Đạo tràng ấm cúng tuy xa mà gần

Bao năm qua lại nghĩa ân

Thầy trò, huynh đệ khi cần có nhau!

Trụ trì hiền hậu đức cao

Tại gia hộ Pháp biết bao ân tình

Vu-lan nhớ nghĩa thân sinh

Nhớ ơn thầy tổ, đạo tình gần xa!

       Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page