top of page

Trang Nhà  < Thi Kệ  < Thi Kệ Phiên Dịch

Những Bài Thi Kệ Phiên Dịch của TT. Sakya Minh-Quang

IMG_4290.JPG

Bồ-tát Quán Thế Âm

Ba mươi hai tướng hiện Ta-bà

Giáo hóa muôn loài kiếp Hằng sa

15573c1e576dde2.jpg

Đề Hạp Lâm Tự Bích

Tuyệt học vô vi: nhàn đạo nhân!

Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng tìm chân

tranh-son-dau-hoa-sen.jpg

Không Biết Đủ

Suốt ngày bận rộng cũng chỉ vì
Lo ăn, lo mặc chuyện áo y

hd7.jpg

Nguyên Tịch 

Năm qua…,
Tháng giêng rằm một ánh trăng

photo1490279218347.jpg

Cầu Pháp Quên Thân

Tấn Tống Tề Lương đến Đại Đường

Cao Tăng cầu Pháp bỏ quê hương

pds1.jpg

Kệ Khai Kinh Dượ Sư

Ta-bà cõi tạm chẳng vấn vương
Tụng Đại Thừa Kinh ngộ chân thường

hm1.jpg

Mùa Xuân, Đạo Thiền và Thi Ca

Sống say chết mộng mãi mê mang
Chợt nghe Xuân hết, gắng đăng san

hm5.jpg

Nguyên Tiêu

Có đèn mà chẳng có trăng
Đèn bao nhiêu ngọn, cũng rằng kém vui.

photo1490277177421.jpg

Phí Sức Uổng Công

Tu hành việc dễ, thầy khó mong

Thầy lành không gặp, luống uổng công

20160719023016_27103.jpg

Sám Ngã Niệm

Con tự nghĩ từ vô thủy kiếp
Tánh viên minh bị nghiệp phủ vây

tung-kinh-niem-phat.jpg

Sám Quy Mạng

Quy mạng Điều Ngự trong mười phương  Pháp mầu thanh tịnh khéo tuyên dương

ct5.jpg

Sống và Chết

Sống đã không tham luyến

Chết có gì đáng lo

hinh 1.jpg

Tâm Kinh

Thị phi thương ghét... thế gian mà!
Quán xét tinh tường: dính chi Ta?

h4.jpg

Tán Thán Xuất Gia 

Cơm chùa như núi chẳng phải lo
Xuất gia một bát vẫn đủ no

hm6.jpg

Thơ Đêm Rằm Tháng Giêng

Tháng giêng đêm trăng rằm 
Trăng đèn vẫn sáng trưng

chu to.jpg

Thơ Từ Giã Vợ Đi Xuất Gia 

Nàng thấy chăng?

Cô gái xóm đông khỏe như hổ

h64.jpg

Thức Tỉnh Đứa Con Bất Hiếu 

Sinh con lòng rất hân hoan

Vì con cha phải lo toan kiếm tiền

hhh2.jpg

Vãng Sanh 

Phải nên phát nguyện, nguyện vãng sanh

Đất khách mặc người đắm lợi danh

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page