top of page

Bài Tụng Bốn Ơn

Kính lạy mười phương Phật

Xin chứng tấm lòng thành

Con nguyện tu hạnh hiếu

Đền on Phật chúng sanh.

        ***

Công sanh thành dưỡng dục

Hơn núi cả biển khơi

Con có mặt trên đời

Ơn cha mẹ trước hết.

       ***

Mười tháng mẹ cưu mang

Lâm bồn như lâm nạn

Đau khổ chẳng thở than

Tình mẹ hiền lai láng.

       ***

Công cha luôn tần tảo

Tìm kiếm kế sinh nhai

Chịu bao nỗi đắng cay

Nuôi vợ con thơ dại.

       ***

Ơn cha như núi cả

Nghĩa mẹ tợ trời cao

Con khó thể đáp đền

Chỉ hết lòng hiếu thảo.

       ***

Nguyện sống đời hiền thiện

Không thẹn với tổ tiên

Cả nhà cùng tu học

Niềm hạnh phúc vô biên.

       ***

Có thân nhờ cha mẹ

Nên thân nhờ sư trưởng

Dạy lễ nghĩa cho ta

Mới thành người cao thượng.

        ***

Kiến thức ở thế gian

Nhờ thầy được mở mang

Đạo lý xuất thế gian

Cũng nhờ thầy chỉ đàng.

        ***

Người dù có thông minh

Không thể hiểu một mình

Nhờ ơn thầy dạy dỗ

Mới hết khổ tử sinh.

        ***

Nguyện hết lòng kính ngưỡng

Đối với bậc minh sư

Theo chân thầy hoằng pháp

Gian khổ cũng không từ.

        ***

Muốn tu học đạo vàng

Trước hết thân phải an

Từng bát cơm manh áo

Ân nghĩa đã muôn ngàn.

        ***

Ơn nhà nông cày cấy

Ơn người thợ dệt may

Ơn những ai xây đắp

Cuộc sống đẹo hôm nay.

        ***

Ơn đất nước linh thiêng

Biển cả đến đất liền

Chung đúc nên nhân kiệt

Dòng giống cuả tổ tiên.

        ***

Nguyện sống đời trong sạch

Góp sức dựng tương lai

Nương nhau cùng tồn tại

Xin nhớ ơn muôn loài.

       ***

Nhờ Phật con được biết

Ơn nghĩa của mẹ cha

Công ơn thầy dạy dỗ

Ơn muôn loài bao la.

       ***

Phật lại dạy cho con

Lẽ sống của cuộc đời

Là thương yêu tỉnh thức

Giữa thăng trầm đầy vơi.

       ***

Trí Phật như trăng rằm

Soi sáng cảnh tối tăm

Giúp con thấy được pháp

Tan hết mọi mê lầm.

       ***

Như người mè được mắt

Kẻ bệnh nặng được lành

Phước lớn con gặp Phật

Không hạnh phúc nào bằng.

        ***

Nguyện tinh tấn tu học

Nối dòng Phật ở đời

Dù gian khổ không lơi

Để đền ơn đức Phật.

       ***

Núi mòn dạ chẳng mòn

Lòng hiếu kính sắc son

Nguyện đền bốn ơn nặng

Chư Phật chứng lòng con.
              Sakya Minh-Quang

chu tieu.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page