top of page

Cội Phúc 

Tám mươi lăm tuổi một đời người

Lá rụng nhưng chồi vẫn tốt tươi

Con cháu đông hoà nên sự nghiệp

Vợ chồng bao lửa vẫn vàng mười

Đất khách không quên nền gia giáo

Nếp nhà luôn giữ đạo làm người

Tiếng kệ lời kinh ngày đưa tiễn

Cụ về cõi Phật miệng mỉm cười

Sa-môn Sakya Minh-Quang

pha van tuong.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page