top of page

   Kho Báu Vô Tận


Đất trời kho báu của chung
Bấy lâu sao mãi bần cùng uổng oan?
Ngày xuân hoa đẹp khắp non
Đêm thu gió mát trăng tròn riêng ai?

Thở vào, hương thoảng đào mai
Thở ra, ngắm ánh trăng lay bên cầu
Đây nguồn hạnh phúc nhiệm mầu
Giàu vui nào phải tìm cầu đâu xa!

Thở vào, nhẹ nhõm thở ra
Có vào, hạnh phúc cho ra mọi người
Giàu nhờ kho báu đất trời
Lấy dùng vô tận, ai người cấm ngăn?

Vui vì sống có thiện căn
Biết chia sẻ những khó khăn với người
Trăng trong, gió mát, hoa tươi...
Một kho vô tận xin người lấy cho!


Sakya Minh-Quang

Tu Viện Thiện Tường - 09/12/2018

KHO BAU 1.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page