top of page

Lễ Phật Thành Phật

Kính mời đại chung lắng nghe bài Pháp: Lễ Phật Thành Phật do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng cho Quán Âm Đạo Tràng Phổ Hiền tại Quán Âm Tịnh Viện - San Jose, CA 22/10/2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page