top of page

Tâm Sự Người Cùng Tử

Sinh từ đâu đến, chết về đâu?

Câu hỏi nhân sinh mãi nhức đầu

Cho đến một hôm bừng tỉnh mộng

Bên trời vằng vặc ánh trăng thâu. 

       ***       

Lạc mất quê xưa luống khổ sầu

Con đường sinh tử quá dài lâu

Thịt xương chồng chất cao hơn núi

Nước mắt đong đầy, tợ biển sâu.

       ***

Về lại quê xưa mới buổi đầu

Mừng rơi nước mắt lúc gặp nhau

Nhìn cha phước tuệ trang nghiêm quá

Con tủi thân con lắm dãi dầu.

      ***

Phước nghèo lam lũ cảnh bể dâu

Tuệ nghèo phiền não mãi trồng sâu

Bao giờ giống được Cha mình nhỉ?

San sẻ cho đời bớt khổ đau.

        ***

Không từ đâu đến chẳng về đâu

Sen trong biển lửa đượm thêm màu

Đến đi, đi đến tùy duyên có

Không hai, trong thực tại nhiệm mầu.

            Sakya Minh-Quang

photo1490279218347.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page