top of page

Năm qua…
Tháng giêng đêm trăng rằm /去年元夜時
Chợ hoa: đèn khắp chốn /花市燈如晝
Trăng đến đầu dương liễu /月到柳梢頭
Người hẹn sau hoàng hôn! / 人約黃昏後
Năm nay…
Tháng giêng đêm trăng rằm /今年元夜時
Trăng đèn vẫn sáng trưng /月與燈依舊
Chẳng thấy người năm cũ/ 不見去年人
Lệ ướt tà áo xuân! /淚濕春衫袖. 
(Nguyên Tiêu-Âu Dương Tu, Sakya Minh-Quang dịch)

 

     Hằng năm kẻ đến người đi, thân vô thường mà tâm còn vô thường nhanh hơn nữa! "Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niêm Phật... ra hiên!" Chùa là nơi dễ chứng kiến những cảnh vô thường, thay đổi như thế. Cho nên, kính mong quý Phật tử giữ vững đạo tâm, vượt qua gánh nặng cơm áo gạo tiền, ghét thương phải quấy của tình đời, để trở về tu tập thường xuyên hơn nơi ngôi Tam Bảo!

Nếu
''Chẳng thấy người năm cũ"
Chắc thầy sẽ
"Lệ ướt tà áo tu"!
Hi, không biết mình trở thành "Bồ-tát hay khóc" lúc nào!

Đắm lợi tham danh thế gian cuồng
Chỉ người sức mạnh có thể buông
Biết buông, mới biết làm sao gánh
Gánh Đạo vì Đời... nước mắt tuôn!
***
Gánh Đạo vì Đời nước mắt tuôn
Nhắc mình luôn nhớ một chữ buông!
Càng buông sức gánh càng thêm lớn
Đi trọn con đường Đạo chẳng buông!


Sakya Minh-Quang, Khuya ngày 23/02/2018

Thơ Đêm Rằm Tháng Giêng

true.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page