top of page

Tiễn Một Người Đi

Hôm nay tôi tiễn anh đi
Ngày mai ai tiễn tôi đi kiếp này?
Trăm năm đâu biết ngày mai
Duyên sao gặp lúc đưa ai lên đường!
          ***
Nhắc anh thôi chớ vấn vương
Ta-bà cõi tạm, vô thường, khổ, không
Anh đi một cách thong dong
Hiến thân tứ đại tấm lòng vị tha.
          ***
Tôi còn ở lại Ta-bà
Nhắc mình luôn nhớ những lời nhắc anh!
           Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page