top of page

Tràng Hạt

    Trong Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 tổ chức tại Chicago từ ngày 20-23 tháng 07, 2017 mà tôi được mời làm giáo thọ, có một vị Thượng tọa đánh mất một xâu chuỗi trầm hương. Ban tổ chức khóa tu đã phát loa thông báo đại chúng nếu có ai thấy hay nhặt được, xin cho biết hoặc đem gởi lại bàn thư ký cho Thượng tọa. Sau một buổi giảng Pháp, lúc tôi đang đi về phòng nghỉ, một Phật tử tưởng tôi đánh mất xâu chuỗi nên đến chào, rồi quan tâm hỏi: “Bạch thầy, có phải thầy vừa đánh mất xâu chuỗi?” Tôi mỉm cười bảo: “Thầy đâu có chuỗi để mà mất!” Vị Phật tử ngạc nhiên hỏi: “Sao thầy tu mà không có chuỗi?” Tôi trả lời: “Thầy tu đâu nhất định phải có chuỗi!” Lại nói thêm: “Có chuỗi hay không thì can hệ gì đến việc tu?”

Thấy vị Phật tử này có vẻ nửa hiểu nửa không, tôi liền ứng khẩu đọc bốn câu thơ:


          Trên cổ không, mà tay cũng không!
          Xưa kia ưa thích “cái lòng vòng”
          Bây giờ nhận được “một tâm thẳng”
          Ba ngàn thế giới thảy đều không!
               
    Vị Phật tử này nghe xong hoan hỷ, trầm trồ khen hay. Nhưng tôi lắc đầu, cảnh tỉnh bằng bốn câu tiếp theo:


         Ba ngàn thế giới thảy đều không
         Biết chúng sinh ưa “cái lòng vòng”
         Phương tiện trang nghiêm vì đại chúng
         Công phu thực tại ở trong lòng!

 

    Đọc xong, tôi cười lớn, rồi trở về phòng chuẩn bị cho buổi giảng tiếp theo dành cho tăng ni cùng với thầy Ân Giao, giáo thọ người Mỹ đệ tử cố trưởng lão Thích Thiên Ân, một trong những vị thầy đã đặt viên đá đầu tiên cho nền móng của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. 
            Sakya Minh-Quang kính ghi 
            Kỷ niệm khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 7

tambao14vang_master.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page