top of page

Trang Nhà <  Thi Kệ  <  Xuân Thiếu Mẹ

   Xuân Thiếu Mẹ

Mẹ đã đi rồi bao tháng năm

Mà sao ray rứt mãi đau thầm

Canh khuya thấy mẹ về thăm trẻ

Tỉnh giấc, bên con lệ ướt đầm.

          ***

Xuân chẳng về trong khắp mọi nhà

Lòng người thiếu mẹ, thiếu cỏ hoa

Miếng ngon muốn để dành dâng mẹ

Nghi ngút hương đèn luống xót xa.

        Sakya Minh-Quang                       (Xuân 1998)

bottom of page