top of page

                       Bản Nguyện Địa Tang:

     Nghiệp Lực, Đạo Lực và Tín Nguyện Lực

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bản Nguyện Địa Tạng: Nghiệp Lực, Đạo Lực và Tín Nguyện Lực  do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Địa Tạng - Seattle, WA ngày 8 tháng 9, 2018

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page