top of page

Cám Ơn

Xin cám ơn ai rất rất nhiều
Những lời thăm hỏi quý bao nhiêu
Ấm lòng kẻ bệnh trên giường lạnh
Vững bước người đi giữa chợ chiều
       ***
Khải khúc vô sinh cần kẻ hiểu
Ca câu chánh kiến ít người yêu
Mong sao cùng với người tri kỷ
Vì pháp quên mình buổi liêu xiêu!
              Sakya Minh-Quang

1393764974-1393229927_n.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page