Cám Ơn

Xin cám ơn ai rất rất nhiều
Những lời thăm hỏi quý bao nhiêu
Ấm lòng kẻ bệnh trên giường lạnh
Vững bước người đi giữa chợ chiều
       ***
Khải khúc vô sinh cần kẻ hiểu
Ca câu chánh kiến ít người yêu
Mong sao cùng với người tri kỷ
Vì pháp quên mình buổi liêu xiêu!
              Sakya Minh-Quang

1393764974-1393229927_n.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg