top of page

Cầu An Đầu Xuân &

Hạnh Nguyện Phật Dược Sư

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Cầu An Đầu Xuân & Hạnh Nguyện Phật Dược Sư

do Thầy Sakya Minh-Quang tại Phật Học Viện Quốc Tế - California ngày 24 tháng 2, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page