top of page

Cơm Bát Nhã

Mười phương Phật tử tựu về
Như con tìm lại góc quê lâu đời
Tử sanh phiêu bạt trùng khơi
Nay nương thuyền Pháp về nơi an lành
       ***
Cùng nhau chuẩn bị cơm canh
Cúng dường giới tử tu hành tinh chuyên
Kiếp này xin đốt hương nguyền
Nấu cơm Bát Nhã đãi người hữu duyên
       ***
Vị ngon Phật Pháp chân truyền
Không pha tà kiến đảo điên bụng người
Dù trong "nhà lửa" vẫn tươi
Từ bi chất liệu giúp người ăn ngon!
       ***
Khóa Tu kết thúc vuông tròn
Sao hương Bát Nhã vẫn còn đâu đây?

       Sakya Minh-Quang

259747914_l.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page