top of page
Vì Sao Có Vía Quan Âm

Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Vì Sao Có Vía Quan Âm do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Quang Minh - Chicago ngày 1 tháng 4, 2018.

bottom of page