top of page

Sinh Lão Bệnh Tử 2 - Quán Niệm Về Già

Già 
Tuổi già lụm cụm ốn đau hoài
Tóc bạc da mồi trí lẫn sai
Chân yếu tay mềm chờ giúp bữa
Mắt mờ tai điếc sống qua ngày
Tinh thần lụn bại tâm suy nhược
Vật chất suy đồi tánh đổi thay
Mạnh yếu bất thường nhờ giúp đỡ 
Tồi tàn thui thủi tợ đêm dài.

Kính mời đại chúng nghe bài giảng thứ 2 về già trong chủ đề khóa tu: sinh, già, bệnh, chết được giảng tại Thiền Viện Chân Không, Hawaii, tết Dương Lịch 2018

bottom of page