top of page

Sinh Lão Bệnh Tử 1 - Quán Niệm Về Sinh

Sinh
Vào đời đã khổ khóc tu oa
Cái kiếp phù sinh khéo đọa mà
Sung sướng có chăng như gió thoảng
Đau buồn chi kể hạt mưa sa
Danh cao lộc cả càng lo lắng
Sức yếu lực cùng phải trải qua
Tật bệnh rình chờ như cướp dữ
Sống còn tan tác giữa phong ba!

Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp đầu tiên "Quán Niệm Về Sinh" giảng tại Thiền Viện Chân Không trong chuyến Hoằng Pháp tết Dương Lịch 2018, tại Hawaii, trong chủ đề khóa tu "Sinh Lão Bệnh Tử."

bottom of page