top of page

Trang Nhà  <  Tin Tức

                                    Tu Viện Thiện Tường
                             1512 N. McKinley Ave. Champaign, IL 61821
   Email: tuvienthientuong@gmail.com; Tel: (217)552-1479; www.facebook.com/thienduongbatnha

                                  Thư Mời
             Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

 

   Nam mô Vu-lan duyên khởi Đại hiếu Mục-kiền-liên Bồ-tát

   Kính thưa quý Phật tử và đồng hương xa gần,

   Mùa Vu-lan Báo hiếu năm 2017 một lần nữa lại trở về nơi vùng Champaign-Urbana, nhắc nhở chúng ta về tinh thần biết ơn, nhớ ơn và đền ơn đối với cha mẹ, thầy tổ, cũng như tất cả chúng sinh. Đức Phật dạy:

   

    Nếu có chúng sinh nào/ Biết ơn biết đền ơn
    Ơn nhỏ cũng không quên/ Huống chi là ơn lớn

    Người ấy dù cách ta/ Đến trăm ngàn muôn dặm
    Cũng không phải là xa/ Vẫn gần ta bên cạnh!

  Trong tinh biết ơn và đền ơn này, Tu Viện Thiện Tường tại vùng Champana sẽ tổ chức Đại Lễ Cầu Siêu Chư Hương Linh và Cửu Huyền Thất Tổ của các hàng Phật tử vào lúc: 7:30 tối Thứ Bảy ngày 23 tháng 09, 2017 và Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào lúc 10 sáng Chủ Nhật, ngày 24 tháng 09, 2017 tại Tu Viện Thiện Tường, 1512 N. McKinley Ave. Champaign, IL 61821. Lễ Vu Lan năm nay còn mang ý nghĩa tri ân tất cả Phật tử địa phương và xa gần đã góp công, góp của và nhất là góp cả tấm lòng để hoàn thành việc xây dựng Tu Viện Thiện Tường, ngôi chùa đầu tiên nơi vùng đất:
            Tri ân những tấm lòng vàng
            Chung tay xây đắp đạo tràng chốn xa
            Thầy trò huynh đệ vui hòa
            Cúng dường, công quả xây nhà Như Lai!

Đại lễ sẽ được chứng minh và thuyết giảng của Thượng tọa Thích Minh Hạnh trụ trì chùa Quang Minh Chicago, Thượng tọa Sakya Minh-Quang viện chủ Tu Viện Thiện Tường cùng chư Tôn Đức Tăng Ni khác

Kính mời quý Phật tử và đồng hương về chùa tu học tham dự Đại Lễ Vu Lan. Phật tử nào có gởi linh hay gởi tro cốt người thân của mình tại chùa, xin cùng về chùa để làm lễ cầu siêu chung thân nhân của mình. Các Phật tử khác có thể ghi tên tên cầu siêu và cầu an cho cha mẹ quá vãng, cha mẹ hiện tiền, cùng Cửu Huyền Thất Tổ để thể hiện tinh thần nhớ ơn và đền ơn nhân ngày Đại Lễ Vu Lan.

   Nam mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

  TM Tu Viện Thiện Tường

   Viện Chủ: Sakya Minh Quang
   Ghi chú: check cúng dường chùa, xin ghi người nhận: Thien Tuong Temple và gởi về địa chỉ trên.

bottom of page