top of page

Đâu Là Quê Hương Chân Thật

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Đâu Là Quê Hương Chân Thật do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại tư gia nhà Phật tử Minh Giác - Indianapolis, IN ngày 26 tháng 1, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page