top of page

Hoa Đăng

Xin thắp cho nhau một ngọn đèn

Để cùng soi sáng giữa đêm đen

Soi đường cũng chính soi mình lại

Cho hết mê lầm đã bao phen!

           Sakya Minh-Quang

hinh thang 9-10.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page