top of page

Lá Xanh Rơi

Lá vàng chưa rụng, rụng lá xanh

Bao người đưa tiễn tiếc thương anh

Ước nguyện chưa thành thân đã mất

Hiếu ân dang dở dạ không đành

Thế sự vô thường ai biết trước?

Mạng người hơi thở thực mong manh

Mong anh tỉnh thức, lòng buông xả

Niệm Phật vãng sanh cõi thiện lành.

       Sakya Minh-Quang 

Tưởng niệm Biện Công Minh, Pháp danh Tuệ Giác Quang

Vãng sinh ngày 13 tháng 8, 2020, hưởng dương 56 tuổi

tue giac quang.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page