top of page

Đầu xuân phúc lộc an lành
Xin dâng tặng hết chúng sanh xa gần
Lộc này tâm thiện là nhân (1)
Gieo trên ruộng phúc, mầm lần nảy ra (2)

Nước từ tưới tẩm chan hòa (3)
Giờ thành cây đức, nở hoa đẹp đời (4)
Xuân về người ước lộc trời
Còn ta lộc Phật, gieo thời có ngay! (5)

              Sakya Minh-Quang

------------------------------------

(1) Tất cả do tâm tạo. Cho nên, tâm thiện là chánh nhân của tất cả quả thiện thế gian, như tài lộc, sắc đẹp, sức khỏe, trường thọ v.v....
(2) Ruộng phúc hay ruộng phước, tức phước điền. Phước điền có hai. Một là bi điền, tức ruộng phước của lòng thương. Đây là chỉ vì lòng thương trước nỗi khổ niềm đau của chúng sinh mà làm phúc như bố thí, giúp đỡ, cứu vớt v.v....Hai là kỉnh điền hay ân điền, tức ruộng phước của lòng tôn kính hay tri ân. Đây là chỉ vì lòng tôn kính hay biết ơn mà phụng dưỡng cha mẹ hay cúng dường Tam Bảo v.v....
(3) Nước từ:
Từ bi nước tịnh nhiệm mầu
Cam lồ rưới tắt lửa sầu thế gian.
(Kệ thí thực)
(4) Cây đức:
Người trồng cây cảnh người chơi
Ta trồng cây đức để đời cho con.
(Ca Dao)
(5) Lộc Phật là gieo nhân lành sẽ gặt quả phúc. Người xưa bảo: phước lộc thọ, mà không phải lộc phước thọ hay thọ phước lộc. Đây là nói phải làm phước trước, sau đó mới hưởng tài lộc và trường thọ.

Lộc Phật Đầu Xuân 

loc phat dau xuan 1.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page