top of page

Phật Về...

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Phật Về... do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường - Champaign, IL ngày 16 tháng 2, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page