top of page

Tuệ Giác Duyên 

Tuệ căn đời trước trồng sâu

Giác tâm hé lộ tuổi dầu còn thơ

Duyên xưa gặp lại không ngờ

Về chùa công quả vô bờ dễ thương!

Tu là hướng thượng một đường

Viện kinh dẫn luật làm gương tu hành

Thiện hạnh bảy thất viên thành

Tường vân một đoá, phước lành vô biên!

      Sakya Minh-Quang

Tri ân và hồi hướng công đức

Hình ảnh bảy tuần công quả của gia đình Bác Quảng Tuệ Detroit ở Tu Viện Thiện Tường. Đặc biệt “chú tiểu” Tuệ Giác Duyên từ nhỏ đã không thích ăn thịt cá, mới 5 tuổi đã biết niệm Phật, lễ Phật và về chùa công quả!

Tri ân và hồi hướng công đức

IMG_9233.jpeg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page