top of page

 

Update hình ảnh xây dựng Tu Viện Thiện Tường in April 2017
 

Cập nhật tin tức xây dựng Tu Viện Thiện Tường 

Hình ảnh mới nhất trong việc xây dựng Tu Viện Thiện Tường


Tu Viện Thiện Tường đã xây dựng xong phần sinh hoạt (trai đường, nhà Tăng, nhà bếp, restroom, finished basement). Còn phần mái hiên chùa, driveway, parking lot và phần chánh điện bên trong vẫn còn chờ kinh phí để tiếp tục hoàn thành. Thành tâm tri ân đạo tình quý thầy và quý Phật tử địa phương và các nơi đã góp một bàn tay để xây dựng ngôi nhà Tam Bảo đầu tiên tại vùng Champaign-Urbana này. Xin Phật tử tùy hỷ cúng dường xây dựng chùa hay đóng góp xây chùa hằng tháng để Tu Viện hoàn thành theo dự tính là khánh thành ngày 16 tháng 07, 2017. Ngày 14-16 tháng 07, 2017 sẽ có khóa tu Xuất Gia Báo Ân kỳ II để hồi hướng công đức cho cha me, thầy tổ, đàn na tín thí, và ơn trên Tam Bảo. Check cúng dường gởi về chùa xin ghi Thien Tuong Temple và địa chỉ là 1608 Jeanne st., Champaign, IL 61821.
Chùa đang đặt tạc tượng Bổn sư Thích Ca, tượng Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tượng Quán Tự Tại, phù điêu tổ Bồ-đề Đạt-ma bằng gỗ hương quý, một đại hồng chung bằng đồng..., các Phật tử có thể tùy hỷ hùn phước cúng dường.
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát

bottom of page