top of page

Tinh Thần Tôn Sư Trọng Đạo

 

Tinh Thần Tôn Sư Trọng Đạo do TT. Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Phổ Đà Sơn nhân ngày Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Vị Tổ Sư 2016 và ngày Về Nguồn lần thứ 10.  

 

Pháp Thoại 

bottom of page