top of page

Hồn Nhiên

Quê hương ai chùm khế ngọt
Quê hương mình trái cóc chua!
Xưa theo mẹ về quê ngoại
Cùng bạn hái cóc đầu mùa.
       ***
Lớn lên mỗi người mỗi ngả
Đường đời bao việc tranh đua
Biết còn nhớ về thuở nhỏ
Sẻ chia từng trái cóc chua?
       ***
Xa quê mái đầu đã bạc
Tình đời bao vị ngọt chua
Ước được như thời quê cũ
Tuổi thơ không nghĩ được thua!.
        ***
Hôm nay về miền nắng ấm
Mít thơm, xoài ngọt... đang mùa
Chợt gặp mình trong quá khứ
Hồn nhiên bên cạnh cóc chua!
    Sakya Minh-Quang 
Kỷ niệm chuyến Hoằng Pháp tại Chùa Phước Hòa, Fort Myers, Florida, về thăm vườn trái cây Miami, ngày 7 tháng 05, 2019.

Scan0028.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page