top of page

Nguyện Đền Ơn Mẹ

Cà-sa sương gió dãi dầu
Trong tim vẫn giữ một màu nghĩa ân
Lợi danh... biết rõ bụi trần
Báo ân xin nguyện dấn thân vào đời!
***

Gót chân hoằng Pháp khắp nơi
Góc quê con vẫn nhớ người Mẹ xưa
Ơn sinh dưỡng, nói sao vừa
Nát thân đền đáp cũng chưa kể gì!
***

Từ ngày con bước ra đi
Dâng cơm, sắc thuốc... chuyện gì cũng không!
Mẹ già tựa cửa ngóng trông
Mắt mờ vì lệ, lưng còng vì lo!
***

Đường tu con vẫn đang dò
Mà Mẹ đã vội lên đò tử sanh!
Không dâng được Mẹ cơm canh
Cũng không có Pháp vô sanh cúng dường!
***

Bao nhiêu ân nghĩa, tình thương
Thành nguồn năng lượng trên đường tiến tu
Nguyện lòng gìn giữ công phu
Tham thiền, học đạo đường tu sớm thành.
***

Xưa mơ thiên nhãn đắc thành
Khắp nơi tìm Mẹ, thực hành hiếu tâm.
Nay ngộ Phật Pháp thậm thâm:
Mẹ vô lượng kiếp... trong tầm tay ôm!
***

Dặn lòng phụng sự sớm hôm
Trà thiền, sữa Pháp, bát cơm Bồ-đề.
Dù bao gian khổ chẳng nề
Trải tăng-kỳ kiếp không hề thoái tâm!

Sakya Minh-Quang, 


     Viết xong ngày 22 tháng 05, 2019, trên chuyến bay từ San Jose về lại Chicago sau khi dự tang lễ của cụ bà Lâm Thị Khá, Pháp danh Diệu Huệ, HT 92 tuổi, thân mẫu của Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Thành tâm cầu nguyện hương linh cụ bà Cao Đăng Tịnh Độ.
     Hòa thượng Thích Thiện Tâm, thầy bổn sư của TT Pháp Hòa, là bậc đức độ, có công lớn trong việc hoằng Pháp ở Hải Ngoại. Riêng đối với bút giả, Hòa thượng là bậc thiện tri thức, có ơn tri ngộ trong những ngày đầu đơn độc tu học và hoằng Pháp ở Mỹ. Gặp gỡ Hòa thượng từ năm 2004-05 trong một dịp sang Canada giảng Pháp. Hòa thượng quý tấm lòng và khả năng hoằng Pháp của MQ, nên đã mời giảng, làm giáo thọ ở Tu Viện Trúc Lâm, Tây Thiên, Huyền Quang, những cơ sở của Hòa thượng ở Canada và Mỹ. 
     Nhớ lại những ngày mới sang Mỹ, chưa có thẻ xanh nên không xin được học bổng. Mỗi khi gặp Hòa thượng, Phật tử cúng dường Hòa thượng, Ngài đều cho MQ để giúp đóng tiền học. Mặc dù hết sức từ chối, nhưng Hòa thượng vẫn bắt phải nhận! Chút kỷ niệm và ân nghĩa này, không thể nào quên trong lòng con.
Hòa thượng cũng từ bi nhận lời cung thỉnh của MQ về chứng minh và giảng dạy trong những khóa tu ở Tu Viện Quán Âm Michigan trước đây, và Thiền Đường Bát-nhã, Tu Viện Thiện Tường ở Champaign, Illinois hiện nay. 
     Năm nay, Hòa thượng lại nhận lời cung thỉnh, về chứng minh, giảng dạy cho Khóa Tu Xuất Gia Báo Ân từ ngày 11-14 tháng 07, 2019 tại Tu Viện Thiện Tường, cũng như Chứng minh Lễ Khánh Thành Hồ Tịnh Tâm, Đài Quán Âm Tự Tại, và Thác Hải Triều Âm.
     Trong niềm tri ân sâu sắc, MQ xin được ghi lại đôi dòng về nhân duyên và Đạo tình giữa mình và Hòa thượng.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page