top of page

Trang Nhà  < Tin Tức

TU VIỆN THIỆN TƯỜNG

Prajna Meditation Center at Champaign-Urbana

1512 N. McKinley St., Champaign, IL 61821

Facebook: Tu Viện Thiện Tường; tuvienthientuong@gmail.com; (217)552-1479

 

     Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

     Kính mời quý Phật tử khắp nơi về tham dự Khóa Tu Xuất Gia Báo Ân và Lễ Khánh Thành Đài Quán Âm Tự Tại và Hồ Tịnh Tâm tại Tu Viện Thiện Tường ngày 11-14, tháng 07, 2019.

 

     Đại Trí Độ Luận nói:

Chim công rực rỡ sắc màu
Sao bằng hồng hạc bay cao giữa trời
Tại gia danh lợi không ngơi
Xuất gia công đức muôn đời vui hơn!

     Cho nên, công đức xuất gia vô lượng, là đường tu ra khỏi sinh tử, thành tựu quả Phật. Trong Kinh cũng nói: "Chư Phật ba đời đều do nơi xuất gia mà thành bậc chánh đẳng chánh giác." Trong Kinh lại bảo: “Dù một ngày xuất gia, cũng hơn công đức tại gia trọn đời.” Vì vậy, dù là Phật tử tại gia, chưa thể trọn đời xuất gia được, nhưng cũng nên tập sự, gieo duyên xuất gia trong một thời gian ngắn. Nhờ phước duyên này, đời này hoặc đời sau chúng ta có thể được xuất gia chính thức.

      Năm nay Tu Viện Thiện Tường tổ chức khóa Xuất Gia Báo Ân ba ngày (11-14, July 2017) nhằm tri ân chư Phật, Bồ-tát, thầy tổ và tất cả thiện tri thức và Phật tử hộ Pháp khắp nơi đã giúp thành tựu Tu Viện Thiện Tường, Đài Quán Âm Tự Tại và Hồ Tịnh Tâm.

     Đặc biệt năm nay có Khóa Tu dành cho trẻ em do quý sư cô có kinh nghiệm phụ trách. Quý Phật tử ghi danh cho con em mình cùng về chùa tu học.

     Chư Hòa thượng, Thượng tọa giới sư và giáo thọ: 


-Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Viện chủ Tu Viện Trúc Lâm-Tây Thiên Edmonton, Canada.
-Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp-Điều Ngự, California
-Thượng tọa Sakya Minh-Quang, Viện chủ Tu Viện Thiện Tường 
-Thượng tọa Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Quang Minh, Chicago
-Thượng tọa Thích Hạnh Đức, trụ trì chùa Tây Phương, Minesota.
-Thượng tọa Thích Trí Hiền, Trụ Trì Tu Viện Phước Đức, Houston
-Thượng tọa Thích Đồng Thông, Trụ Trì chùa Viên Quang Ohio.
-Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu, Trụ Trì chùa Bát Nhã, Arkansas. 
Cùng nhiều thầy và quý ni sư, sư cô khác.

     Các Phật tử ghi danh tập sự xuất gia, xin liên lạc thầy qua facebook messenger Tu Viện Thiện Tường, email: tuvienthientuong@gmail.com, sư cô Tường Vân: (773)280-4842; chùa: (217)552-1479.

     Khóa tu hoàn toàn miễn phí. Chùa sẽ lo mọi việc ăn nghỉ cho Phật tử trong thời gian tu học.
     Sân bay gần chùa: Willard airport (CMI) ở Champaign, IL - Bloomington airport (BMI).

     Sân bay Chicago (ORD) cách chùa 2 giờ 30 phút lái xe.
     Xin quý vị liên lạc với chùa để tiện việc sắp xếp và đưa đón.
 

                                     Viện chủ Tu Viện Thiện Tường 
 

                                                            

                                         

                    

                              Sakya Minh-Quang trân trọng thông báo và kính mời.

new logo 1.png
bottom of page