top of page
Trang Nhà  <  Kinh Sách  < Sách

          TÁM THỨC THIỀN TRONG ĐỘNG

                                                                                                                            Tác giả: Thiền sư Thích Thánh Nghiêm

                                        Dịch giả: Sakya Minh-Quang

                    

 

  

     Vì giúp người hiện nay với cuộc sống đầy bận rộn, lo lắng có thể hưởng dụng được sự ảo diệu của thiền pháp một cách đơn giản. Thiền sư Thích Thánh Nghiêm ở Pháp Cổ Sơn dựa vào thể nghiệm bản thân qua nhiều năm thực tu, đem tâm pháp thiền tập dung nhập vào trong vận động, phát triển thành Tám Thức Thiền Trong Động. Ngoài việc vận động giúp thân thể khỏe mạnh, phương pháp này cũng giúp thân tâm buông thư, đạt đến mục đích thân khỏe mạnh, tâm an vui. Đây là một bài thiền tập trong động không hạn chế bởi thời gian, địa điểm, mà lại đơn giản dễ học, có ích cho thân tâm. Chỉ cần siêng năng luyện tập, thì dù đi, đứng, ngồi, nằm đều là phương cách tu thiền trong động, hưởng dụng cảm giác thư thới, khiến thân tâm chúng ta an định, tự tại, mỗi động tác nhắc tay, cất chân đều tràn ngập niềm vui pháp và hạnh phúc thiền.

Trang Sau

bottom of page