top of page

Home  <  Kinh Sách  <  Đạo An Cảnh Sách 

ĐẠO AN CẢNH SÁCH

Capture.JPG

   

    Như đã nói trên, Đạo An Cảnh Sách so với Quy Sơn Cảnh Sách càng thích hợp hơn cho người sơ tâm xuất gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa nhiều người biết đến tác phẩm có giá trị này, nói chi là thọ trì đọc tụng trong Thiền môn. Cho nên, qua soạn phẩm này, bút giả rất mong Đạo An Cảnh Sách được quan tâm và trân trọng hơn trong giới Phật giáo Việt Nam, dùng để thọ trì đọc tụng trong Thiền môn và đưa vào chương trình giảng dạy trong các lớp Phật học cơ bản. 
 

     Xin trân trọng giới thiệu cùng đại chúng quyển sách Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư do Thầy Sakya Minh-Quang biên soạn và giảng dạy.

  Đạo An Cảnh Sách là lời răn dạy đệ tử xuất gia trước khi viên tịch của Pháp sư Thích Đạo An 釋道安 (312-385). Pháp sư Đạo An là bậc long tượng Phật Pháp trong thời kỳ Nam Bắc Triều nhà Ngụy Tấn (220-589). Ngài là Thầy của nhiều bậc Cao Tăng đương thời, trong đó có Tuệ Viễn 慧遠 (334-416), Sơ tổ tông Tịnh Độ của Phật giáo Đại Thừa Đông Á....

 Nhận thấy Đạo An Cảnh Sách là một viên ngọc quý của tiền nhân để lại, có công năng sách tấn mạnh mẽ, thích hợp cho người sơ tâm xuất gia, nên từ lâu bút giả đã phiên dịch phần trường hàng mở đầu, kết hợp với bản dịch kệ tụng của Hòa Thượng Thiền Tâm, lược giảng nghĩa lý, và giới thiệu với đại chúng xa gần. 

bottom of page