top of page

Lập Trường và ​

Phương Pháp Nghiên Cứu Phật Pháp

bia truoc.jpg

     Gần đây nhiều tin không hay đưa đến. Nhiều vị Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã lặng lẽ ra đi vì đại dịch. Trong số đó, có những vị là huynh đệ ngày xưa, hay trong tông môn, có những người là Phật tử, bà con, quen biết.... Theo thường lệ, bút giả chỉ ngồi một mình tưởng niệm, cầu nguyện và làm một việc gì đó có ý nghĩa và lợi ích, để hồi hướng công đức, tiễn đưa người đã ra đi. Tối nay tưởng nhớ đến người đã mất, ngồi chiêm nghiệm lại thế sự vô thường, tâm tư có ít nhiều cảm xúc. Mở ra Đại Tạng Kinh, tùy ý giở đọc vài trang kinh để tâm mình lắng xuống. Tình cờ đọc được bài “Lập Trường và Phương Pháp Nghiên Cứu Phật Pháp của Ấn Thuận Đại Sư”. Bài viết rất hay và ý nghĩa, 

có lợi ích thực tế trong việc giúp định hướng đường lối học Phật cho Tăng Ni và quý Phật tử. Cho nên, thay vì đọc chỉ lợi ích riêng mình, bút giả xin phiên dịch ra đây để cúng dường, chia sẻ đại chúng cùng đọc. Xin hồi hướng công đức này về cho tất cả Giác Linh chư Tôn đức Tăng Ni, Hương linh chư Phật tử và tất cả những ai đã mất vì đại dịch hay những thiên tai, nhân họa khác....

     Xin trân trọng giới thiệu cùng đại chúng quyển sách Lập Trường và Phương Pháp Nghiên Cứu Phật Pháp của Ấn Thuận Đại Sư giảng và do Thầy Sakya Minh-Quang phiên dịch. 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page