top of page

Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư

Lời Tri Ân

      Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,
     Hòa thượng Phước Tịnh là cội đại thọ quý hiếm trong chốn tòng lâm của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại hiện nay. Ngài chẳng những là một vị Thiền sư có đời sống phạm hạnh thanh tịnh, kinh nghiệm thiền quán thâm sâu, mà còn là một nhà giáo dục Phật giáo có tâm huyết, tầm nhìn xa và kiến thức uyên bác. 

 

     Do đó, gần đây khi bút giả vừa hoàn thành xong hai quyển sách nhỏ, một tác phẩm và một dịch phẩm, liền nghĩ đến việc xin Hòa thượng đọc lại và góp ý. Đó là quyển Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư-Kệ Tụng và Giảng Giải và quyển Sám Quy Mạng Chú Giải. Bút giả cũng xin Ngài viết lời giới thiệu để tác phẩm và dịch phẩm này được biết đến rộng rãi hơn trong giới Phật giáo Việt Nam. Thật là hạnh phúc khi được Hòa thượng hoan hỷ hứa khả! 

     Bút giả có phước duyên được quen biết và xây dựng Đạo tình với Hòa thượng nhiều năm thông qua sự nghiệp phiên dịch kinh điển, giáo dục và hoằng Pháp của mình.

     Mấy mươi năm trước, mỗi khi Hòa thượng vào Sài Gòn để giảng dạy và làm Phật sự, Ngài ở lại Tổ Đình Giác Nguyên nơi bút giả xuất gia và tu học. Sau này, trong thời gian du học ở Đài Loan, ngoài việc phiên dịch kinh điển, bút giả còn thành lập Ban Ấn Tống Giác Nguyên để ấn tống kinh sách. Bút giả đã cúng dường kinh sách cho Tăng Ni sinh các Phật Học Viện để làm tài liệu tu học, trong đó có Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Lâm Đồng nơi Hòa thượng giảng dạy. Trong những chuyến về nước đi ấn tống kinh điển và cứu trợ một số nơi, bút giả cũng thường ghé lại thăm và nghỉ qua đêm tại chùa Quan Âm của Hòa thượng bên bờ Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Hòa thượng đã thương quý nên cũng mời bút giả thuyết giảng nơi trú xứ của Ngài trong những dịp như vậy. 
 

Mục Lục 

  • Vài Cảm Nhận

  • Impression of the Books

  • Lời Tri Ân

  • Phần I: Kệ Tụng Việt - Anh

  • Phần II: Chú Thích & Giảng Giải

  • Phần III: Kết Luận

  • Lời Bạt

     Sau này khi sang Hoa Kỳ, vì chuyên tâm tiếp thu nền học thuật mới của phương Tây, bút giả đã ở vùng xa xôi, giá lạnh, nên không có dịp gặp lại Hòa thượng nơi vùng Cali nắng ấm. Những năm gần đây, bút giả mới gặp lại Ngài khi cùng làm giáo thọ trong những khóa tu học hay An Cư Kiết Hạ ở Hoa Kỳ và Canada. Vẫn như thuở nào, với một phong thái trang nghiêm, đi đứng khoan thai, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc như luôn trong thiền định, Hòa thượng để lại nơi lòng người tiếp xúc một niềm bình an và tin tưởng vô hạn. 


     Hôm nay, nhận được những lời cảm nghĩ của Ngài sau khi đọc hai quyển sách nhỏ này, xin thành tâm tri ân những lời tốt đẹp và Đạo tình mà Hòa thượng dành cho. Ngài đã khiến người viết vô cùng xúc động, xin coi đây là sự khích lệ và là lời sách tấn, để giúp mình cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và hoằng Pháp. Ngoài ra, bút giả cũng xin phép Ngài dịch lời giới thiệu sang Anh ngữ để các thiền sinh nói tiếng Anh có thể đọc hiểu.


Thành tâm đảnh lễ tri ân Hòa thượng.

Hậu học, Sakya Minh-Quang cẩn chí
Tu Viện Thiện Tường Champaign IL, ngày 26, tháng 09, 2021

bottom of page